Leverans- och garantivillkor

För fordon sålda fr.o.m. 1 december 2011 t.o.m 31 augusti 2016 har HRF:s medlemmar tillämpat nedanstående leverans- och garantivillkor vid försäljning av husvagnar och husbilar till konsument.

 

     Leveransvillkor 2011

 

     Garantivillkor 2011

 

 

 

För fordon sålda fr.o.m. 1 september 2016 tillämpar HRF:s medlemmar nedanstående leverans- och garantivillkor vid försäljning av husvagnar och husbilar till konsument.

 

     Leveransvillkor 2016

 

     Garantivillkor 2016