Styrelsen

HRF:s verksamhet leds av en styrelse bestående av sju ledamöter, som representerar samtliga medlemsslag. samt en ordförande och upp till fem suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs vid årsmötet för en mandattid på två år, på ett sådant sätt att halva antalet ledamöter ny- eller omväljs vid varje årsmöte.

Ordförande väljs på ett år.

 

Ärenden och projekt kan även läggas ut på kommittéer med specialkompetens inom sitt område.

 

Styrelsen består för verksamhetsåret 2016 - 2017 av: 

 

Ordförande   Haglund, Tomas
  Alde International
Systems AB
         
Ledamöter   Bergenholtz, Hans
  Al-Ko Kober AB
    Bergholm, Lars  

Bergholm Jonsson
Holding AB

    Svensson, Mats   Hobby Caravan
Sverige AB
    Ekström, Alf   Kabe Husvagnar
Produktion AB
    Tidqvist, Jonas   Kama Fritid AB
    Lodén, Per   Kurts Husvagnar AB
    Tony Ekström   SoliferPolar AB
         
Suppleanter   Blomqvist, Peter
  Adria Caravan AB
    Engstrand, Aner   Caravan Trailer AB
    Karlsson, Jonas   Forsbergs
Fritidscenter AB
         
Adjungerade   Blomqvist, Mikael
  Kabe Husvagnar
Prod. AB
         
Kansli / sekreterare  

Paulsson,

Lars Erik 

  Husvagns-Konsult